7304 / 7308 / 7316 HGHI-SH 5/10/18CH 1080P TVI Hybrid安全監控錄影機
7304 / 7308 / 7316 HGHI-SH 5/10/18CH 1080P TVI Hybrid安全監控錄影機
商品簡介