8124 / 8132 HGHI-SH 24/32CH 1080P TVI Hybrid安全監控錄影機
8124 / 8132 HGHI-SH 24/32CH 1080P TVI Hybrid安全監控錄影機
商品簡介