7324 / 7332 HGHI-SH 24/32CH 1080P TVI Hybrid安全監控錄影機
7324 / 7332 HGHI-SH 24/32CH 1080P TVI Hybrid安全監控錄影機
商品簡介